คลังภาพ : ASEAN Badminton Tournament 2017 ข่าวสาร

คลังภาพ : ASEAN Badminton Tournament 2017

การแข่งขัน ASEAN Badminton Tournament 2017 ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนประจำรัฐกาตาร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ Philippines School Doha กรุงโดฮา รัฐกาตาร์