คลังภาพ : ASEAN Bowling Tournament 2016 ข่าวสาร

คลังภาพ : ASEAN Bowling Tournament 2016

การแข่งขัน ASEAN Bowling Tournament 2016 ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนประจำรัฐกาตาร์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ Qatar Bowling Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์