คลังภาพ : ภริยาเอกอัครราชทูตจัดเลี้ยงคุณครูภาษาไทย ข่าวสาร

คลังภาพ : ภริยาเอกอัครราชทูตจัดเลี้ยงคุณครูภาษาไทย

ภริยาเอกอัครราชทูตเลี้ยงขอบคุณคณะครูโรงเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในกาตาร์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557