คลังภาพ : Workshop วัฒนธรรมไทยสำหรับคณะภริยาเอกอัครราชทูต ข่าวสาร

คลังภาพ : Workshop วัฒนธรรมไทยสำหรับคณะภริยาเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำกาตาร์และคุณอุบลพรรณ เมิร์ค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดกิจกรรม workshop วัฒนธรรมไทยโดยคณะของกระทรวงวัฒนธรรม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเบลเยียมฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557