ข่าวสารนิเทศ/ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ข่าวสาร

ข่าวสารนิเทศ/ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19