กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ให้ความช่วยเหลือคนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ข่าวสาร

กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ให้ความช่วยเหลือคนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับชมรมคนไทยในกาตาร์และผู้มีจิตศรัทธา นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้แก่คนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ในขณะนี้เพิ่มเติมอีก ๑๖ ราย โดยได้นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนยังสถานที่พัก ซึ่งนับถึงปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่คนไทยในกาตาร์ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วจำนวน ๒๗๙ ราย และจะยังคงทยอยให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร เวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยที่ได้รับผลกระทบต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณธารน้ำใจจากคนไทยและชาวต่างชาติที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินและนำอาหาร เวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ มาบริจาคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยในกาตาร์ โดยมีรายนามผู้บริจาคเพิ่มเติมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. โรงแรม The B Premiere Centara Boutique Collection
๒. กลุ่มพนักงานบริษัท Qatar Airways
๓. คุณปัญญภัสจ์ ภาสุขเปี่ยมจิตร
๔. คุณธนพรรณ ไชยจันดี
๕. คุณณิชารัศมิ์ อมรธีรนันท์
๖. คุณศิรินาถ มหากนก
๗. คุณณัสรี ธีรลักษณ์