กิจกรรม : งานเทศกาลวัฒนธรรมและอาหารไทยประจำปี ๒๕๖๓  ข่าวสาร

กิจกรรม : งานเทศกาลวัฒนธรรมและอาหารไทยประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมและอาหารไทยประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งโรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยวันศุกร์ในกาตาร์จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในกาตาร์ ภายในงานมีการออกร้านสินค้าจากไทย อาหารไทย ร้านนวดและสปาไทย workshop งานศิลปะและการแกะสลักผักผลไม้ และการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยวันศุกร์ในกาตาร์ โดยมีผู้สนใจทั้งคณะทูตานุทูต ชุมชนไทยในกาตาร์และชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน ในโอกาสนี้ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้มอบเงินอุดหนุนของรัฐบาลไทยจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นางสาวกองกาญจน์ จิตต์รัตนจินดา ครูใหญ่โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยวันศุกร์ในกาตาร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป