กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาสีสร้างมิตรไมตรีนานาชาติของชมรมนักศึกษาไทยในกาตาร์ ข่าวสาร

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาสีสร้างมิตรไมตรีนานาชาติของชมรมนักศึกษาไทยในกาตาร์

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสร้างมิตรไมตรีนานาชาติรอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดโดยชมรมนักศึกษาไทยในกาตาร์ที่สนามกีฬา Qatar University โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทกีฬา อาทิ กีฬาฟุตซอล ปิงปอง วิ่งผลัด เป็นต้น การแข่งขันกีฬาสีสร้างมิตรไมตรีนานาชาติจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยชมรมนักศึกษาไทยในกาตาร์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยมุสลิมในกาตาร์กับนักเรียนต่างชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๕ คน