กิจกรรม : คณะนักเรียนผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๖  ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ข่าวสาร

กิจกรรม : คณะนักเรียนผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๖ ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๖ (The 16th International Junior Science Olympiad - 16th IJSO) และแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนผู้แทนประเทศไทยและคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน ณ Qatar National Convention Center (QNCC) ซึ่งมีนักเรียนเข้าแข่งขัน ๔๐๙ คน จาก ๗๐ ประเทศ โดยทีมจากประเทศไทยทั้ง ๖ คน ทำคะแนนยอดเยี่ยมได้รับรางวัล ๔ เหรียญทองและ ๒ เหรียญเงิน ดังต่อไปนี้ ๑. เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ (เหรียญทอง) ๒. นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ. สงขลา (เหรียญทอง) ๓. นายพสิษฐ์ เหล่าเท้ง โรงเรียนแสงทองวิทยา จ. สงขลา (เหรียญทอง) ๔. นายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ. สงขลา (เหรียญทอง) ๕. เด็กหญิงปรีชญา นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา (เหรียญเงิน) และ ๖. เด็กชายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ. สงขลา (เหรียญเงิน) โดยมีอาจารย์ผู้คุมทีม คือ ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชีววิทยา) (หัวหน้าทีม) อาจารย์อิทธิพล สังเวียนวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เคมี) (รองหัวหน้าทีม) และ รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฟิสิกส์) (รองหัวหน้าทีม)