ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ข่าวสาร

ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย