ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือคนไทยในกาตาร์ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์ ข่าวสาร

ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือคนไทยในกาตาร์ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์