ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง กาตาร์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข่าวสาร

ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง กาตาร์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง กาตาร์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ คลิกที่นี่