ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง กาตาร์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ข่าวสาร

ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง กาตาร์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง กาตาร์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ คลิกที่นี่