• แจ้งเปลี่ยนเวลาทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เป็น ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. / ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จะหยุดทำการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้: วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันชาติกาตาร์
แจ้งเปลี่ยนเวลาทำการ 4 ธ.ค. 62
งานเทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
นักกีฬายิงปืนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Shooting Championship ครั้งที่ ๑๔ ที่กรุงโดฮา
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนไทยมุสลิมที่เข้าร่วมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒

ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต 

ดูทั้งหมด

ข่าวสารนิเทศ/ประกาศ 

ดูทั้งหมด

คนไทยในกาตาร์ 

ดูทั้งหมด
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้า-ออกรัฐกาตาร์ของคนต่างชาติและการมีถิ่นพำนัก ฉบับใหม่ (ค.ศ. 2015)
  • การเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  • ประกาศค่าแรงขั้นต่ำแรงงานไทยในตะวันออกกลาง
  • โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
  • การย้ายที่ทำการของฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

Contact

P.O. Box 22474, Doha, State of Qatar
Tel.  +974 4493 4432, +974 4493 4426 (ext. 20 , 12 , 13 , 21)
Fax. +974 4493 0514
E-mail: thaidoh@qatar.net.qa
 
บริการหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ :อาทิตย์ - พฤหัสบดี ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
Visa Services : Sunday-Thursday 08.30-12.00 hrs. (Apply only) and 15.00-16.00 hrs. (Pick up only) 
 
Legalization : Sunday-Thursday 08.30-12.00 hrs. and 14.00-16.30 hrs.