สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในกาตาร์เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดเที่ยวบินพิเศษเที่ยวที่ ๒ นำคนไทยในกาตาร์เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๓
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกัมชมรมคนไทยในกาตาร์ มอบถุงยังชีพให้แก่คนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต 

ดูทั้งหมด

คนไทยในกาตาร์ 

ดูทั้งหมด
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้า-ออกรัฐกาตาร์ของคนต่างชาติและการมีถิ่นพำนัก ฉบับใหม่ (ค.ศ. 2015)
  • การเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  • ประกาศค่าแรงขั้นต่ำแรงงานไทยในตะวันออกกลาง
  • โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
  • การย้ายที่ทำการของฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
  • คู่มือคนไทยในกาตาร์

Contact

P.O. Box 22474, Doha, State of Qatar
Tel.  +974 4493 4432, +974 4493 4426 (ext. 20 , 12 , 13 , 21)
Fax. +974 4493 0514
E-mail: thaidoh@qatar.net.qa
 
บริการหนังสือเดินทางและนิติกรณ์: อาทิตย์ - พฤหัสบดี ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
Visa Service (Application & Collection): Temporarily close due to COVID-19 situation
 
Legalization, Thai Passport & Thai ID Card: Sunday-Thursday 09.00-12.00 hrs.