ธุรกิจ

Business Information Service

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา มีความยินดีที่จะเรียนให้ผู้ที่สนใจติดต่อธุรกิจในรัฐกาตาร์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล์ thaidoh@qatar.net.qa โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจะแนะนำข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ