กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพทฺ์ อีเมล์

Avenida de Portugal, Motael,
Dili, Timor-Leste.

Tel. (670) 3310609
Fax. (670) 3322179
Email. thaidli@mfa.go.th

Facebook https://web.facebook.com/ThaiembassyDili/

Map

Office Hours :Monday - Friday 09.00 - 17.00 hrs.

Visa section : 09.00 - 12.00 hrs. 

Consular section for Thais : 09.00 - 17.00 hrs.