เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี และชุมชนไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนางสาว อัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ อุปทูต เป็นประธาน และมีข้าราชการ และชุมชนไทยในกรุงดิลี จำนวนกว่า ๒๐ คนเข้าร่วม กิจกรรมได้แก่ การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การถวายบังคม วางพวงมาลา จุดเทียน ตลอดจนการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล News

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี และชุมชนไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนางสาว อัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ อุปทูต เป็นประธาน และมีข้าราชการ และชุมชนไทยในกรุงดิลี จำนวนกว่า ๒๐ คนเข้าร่วม กิจกรรมได้แก่ การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การถวายบังคม วางพวงมาลา จุดเทียน ตลอดจนการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี และชุมชนไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนางสาว อัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ อุปทูต เป็นประธาน และมีข้าราชการ และชุมชนไทยในกรุงดิลี จำนวนกว่า ๒๐ คนเข้าร่วม กิจกรรมได้แก่ การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การถวายบังคม วางพวงมาลา จุดเทียน ตลอดจนการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล