ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี โดยประชาชนชาวไทยในติมอร์-เลสเตได้ร่วมลงนามถวายพระพรและเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพร้อมเพียงกัน แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีมอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิ Alola ติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่สตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 2,200.22 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 70,000.- บาท เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ด้วย