ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และได้เชิญชวนชุมชนไทยในติมอร์ฯ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กสตรีกำพร้าประมาณ 50 คน ณ Dominican Orphanage ภายใต้การดูแลของ Missionary Dominican Sisters of Rosary เขต Bidau Mota Claran กรุงดิลี ในงานดังกล่าวชุมชนไทยได้มีจิตอาสานำอาหาร นม และเครื่องดื่มมาแบ่งปันให้แก่เด็กยากไร้ ในโอกาสนี้ เหล่านักบวชได้กล่าวขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแบบคริสตศาสนาด้วย กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสุขและไมตรีจิตให้แก่ทั้งชุมชนไทยผู้ให้และเด็กสตรีกำพร้าผู้รับเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย