ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้ร่วมกับชุมชนไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ลูกจ้างท้องถิ่น ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยและครอบครัว ประมาณ 30 คน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เอกอัครราชทูตดนัยฯ ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยได้นำผู้เข้าร่วมงานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังงานของแผ่นดิน และร่วมร้องเพลงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา” นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 อีกด้วย