ข่าวและกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงดิลี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก News

ข่าวและกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงดิลี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงดิลีได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายดนัย การพจน์  เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และได้เชิญชวนชุมชนไทยในติมอร์ฯ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กสตรีกำพร้าประมาณ 50 คน ณ Dominican Orphanage ภายใต้การดูแลของ Missionary Dominican Sisters of Rosary เขตBidauMotaClaranกรุงดิลี ในงานดังกล่าวชุมชนไทยได้มีจิตอาสานำอาหาร นม และน้ำดื่มมาแบ่งปันให้แก่เด็กยากไร้ ตลอดจนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจการด้วย

ในโอกาสนี้ เหล่านักบวชได้กล่าวขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแบบคริสตศาสนาด้วย กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสุขและไมตรีจิตให้แก่ทั้งชุมชนไทยผู้ให้และเด็กสตรีกำพร้าผู้รับเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย