ข่าวและกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก News

ข่าวและกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย