สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี
Avenida de Portugal, Motael,
Dili, Timor-Leste
โทรศัพท์: (670) 3310609
 
E-mail: thaiembassy.DLI@mfa.mail.go.th
 
บริการด้านกงสุล
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 10.00-12.00 และ 14.00-16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

 HOTLINE

 +(670) 7823 8819

 +(670) 7826 4289