ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • The Promotion of Street Food in Bangkok New
  As Bangkok has been recently ranked by various organisations and media, particularly the CNN, as the best city for street food, Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and the Tourism Authority of Thailand have committed to promoting this outstanding feature of Bangkok in a sustainable manner, especially in the areas of Yaowarat and Khao San roads. This will ensure good hygiene that complies with internationally accepted standards. The Governor of Bangkok has instructed all related departments to coordinate with other government agencies including the Metropolitan Police Bureau and its Traffic Division to work towards the best and most feasible solutions.
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดงาน Happy Songkran 2017
  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้จัดงาน Happy Songkran 2017 ที่บริเวณชั้น 1 ห้างติมอร์พลาซ่า โดยมีชาวไทย ชาวติมอร์ฯ และชาวต่างชาติ สนใจเข้าร่วมประมาณ 250 คน
 • โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 น.ส.พัชนี กิจถาวร เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบเงินพระราชทานจำนวน 11,816.82 เหรียญสหรัฐฯ ให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนาง Dulce de Jesus Soares รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นาย Cidalio Leite อธิบดีกรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาย Alfredo de Araujo ผู้อำนวยการสำนักงานหุ้นส่วนและความร่วมมือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยาน
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เข้าร่วมงานนิทรรศการ Masks of Asia
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ Masks of Asia ตามคำเชิญของสถาบัน Oriental Foundation โดยได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ศิลปโขนไทย พร้อมทั้งนำอาหารและขนมไทย ได้แก่ ผัดไทยกุ้งสด ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ ข้าวขาหมูและกล้วยเชื่อม ไปร่วมงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน

Royal Thai Embassy

Avenida de Portugal, Motael,
Dili, Timor-Leste.

Tel. (670) 3310609
Fax. (670) 3322179
Email. thaidli@mfa.go.th

 • Thaiembassies and Consulates