ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

Royal Thai Embassy

Avenida de Portugal, Motael,
Dili, Timor-Leste.

Tel. (670) 3310609
Fax. (670) 3322179
Email. thaidli@mfa.go.th

  • Thaiembassies and Consulates