ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • Believe in Thailand: Building Bridges for Partnership, Thailand 2017-2018, ASEAN Candidate to the UN Security Council New
  Believe in Thailand: Building Bridges for Partnership, Thailand 2017-2018, ASEAN Candidate to the UN Security Council.
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดงานปีใหม่ไทยเพื่อชุมชนไทยรวมใจในวันมหาสงกรานต์
  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. สอท. ณ กรุงดิลี ได้จัดงาน Happy Songkran, Amazing Thailand! หรืองานปีใหม่ไทยเพื่อชุมชนไทยรวมใจในวันมหาสงกรานต์ ณ ห้างติมอร์พลาซ่า ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและมีประชาชนไปจับจ่ายซื้อของมากที่สุดในกรุงดิลี โดยมีชาวไทย ชาวติมอร์ฯ คณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน สนใจเข้าร่วมประมาณ 200 คน
 • Street Food Application
  กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำ Street Food Applications สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน/ Tablet เพื่อส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากขึ้น ดังนี้ 1. Application “Street Food Bangkok” เพื่อเผยแพร่เสน่ห์ของอาหารริมทางในกรุงเทพฯ จำนวน 121 ร้าน ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ ANDROID ทาง Play Store ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558
 • โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน Ensino Basico Hera และโรงเรียน Acanuno Primary School ณ เมืองเฮรา ประเทศติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน Ensino Basico Hera และโรงเรียน Acanuno Primary School ณ เมืองเฮรา ประเทศติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2557 และทรงเยี่ยมโรงเรียน Ensino Basico Hera และโรงเรียน Acanuno Primary School ที่เมืองเฮรา ต่อมา ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ทั้งสองโรงเรียน เพื่อดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน หรือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ การส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจสภาพโรงเรียนในเบื้องต้น การพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือทั้งสองโรงเรียน การเชิญคณะผู้แทนของติมอร์ฯ ไปศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ที่ประเทศไทย เพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นความสำคัญเรื่องโภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน การมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

Royal Thai Embassy

Avenida de Portugal, Motael,
Dili, Timor-Leste.

Tel. (670) 3310609
Fax. (670) 3322179
Email. thaidli@mfa.go.th

 • Thaiembassies and Consulates