ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • คณะสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางไปติดตามงานโครงการพระราชดำริ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
  ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำคณะเดินทางไปติมอร์ฯ เพื่อติดตามงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียน Acanuno Basic School และโรงเรียน Ensino Basico Hera ณ เมืองเฮรา ซึ่งได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 และเตรียมการขยายงานโครงการอีกสองแห่ง คือ โรงเรียน Fatuquero และโรงเรียน Ana Lemos ณ เมืองอเมรา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการติมอร์ฯ ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริในปี 2559 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนในเมืองมานาตูตู และกรุงดิลี ซึ่งได้เริ่มทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามหลักสูตรแห่งชาติของติมอร์ฯ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ได้นำคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักเลขาธิการ SEAMEO เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ Dr. Antonio da Conceicao รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติมอร์ฯ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559
 • ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธานี ทองภักดี ออท. ผทถ. ณ นครเจนีวา ได้นำ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว. แรงงาน เข้าพบนาย Guy Ryder ผอ.ใหญ่ ILO เพื่อยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ณ สำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 70 ปี ครองราชย์ชาติราชา
  70 ปี ครองราชย์ชาติราชา 70 ปี ครองราชย์ มาดถวาย พระพรชัย องค์บพิธ สถิตย์ศรี ธ ราชา สง่าไท้ ไทยชุลี เหนือเกศี ปกเกล้าฯ เหล่าประชา ครองแผ่นดิน โดยธรรม นำความสุข ปัดเป่าทุกข์ ชาวสยาม ค้ำทั่วหล้า ธ กษัตริย์ ภูมิพลัง ล้ำปัญญา พัฒนา ไทยพิพัฒน์ สวัสดี หลากโครงการ ล้านดำริ ผลิดอกผล ชุบชีพชน ต่อชีวิต สิทธิ์ศักดิ์ศรี ไทยทุกคน ล้นสำนึก สดุดี บารมี ธ เกริกไกร ไร้พรมแดน ธ คือ พ่อ ของปวงชน คนทั้งชาติ ธ คือ ปราชญ์ ของแผ่นดิน ทั่วถิ่นแคว้น ธ คือ ศูนย์ รวมใจ ไทยแนบแน่น ราษฎร์ทั่วแดน ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ..................... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ร้อยกรอง ในนามเหล่าพสกนิกรชาวไทยในติมอร์ฯ และกระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

Royal Thai Embassy

Avenida de Portugal, Motael,
Dili, Timor-Leste.

Tel. (670) 3310609
Fax. (670) 3322179
Email. thaidli@mfa.go.th

 • Thaiembassies and Consulates