ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • Announcement
    Announcement The Royal Thai Embassy seeks to contract a qualified, reliable contractor for water well drilling of a 48 meters deep, water supply and pump service. Interested contractors are requested to contact the Embassy via Email: thaidli@mfa.go.th or call the Embassy no. 331 0609 before 15 June 2016.
  • ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549
    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธานี ทองภักดี ออท. ผทถ. ณ นครเจนีวา ได้นำ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว. แรงงาน เข้าพบนาย Guy Ryder ผอ.ใหญ่ ILO เพื่อยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ณ สำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • 70 ปี ครองราชย์ชาติราชา
    70 ปี ครองราชย์ชาติราชา 70 ปี ครองราชย์ มาดถวาย พระพรชัย องค์บพิธ สถิตย์ศรี ธ ราชา สง่าไท้ ไทยชุลี เหนือเกศี ปกเกล้าฯ เหล่าประชา ครองแผ่นดิน โดยธรรม นำความสุข ปัดเป่าทุกข์ ชาวสยาม ค้ำทั่วหล้า ธ กษัตริย์ ภูมิพลัง ล้ำปัญญา พัฒนา ไทยพิพัฒน์ สวัสดี หลากโครงการ ล้านดำริ ผลิดอกผล ชุบชีพชน ต่อชีวิต สิทธิ์ศักดิ์ศรี ไทยทุกคน ล้นสำนึก สดุดี บารมี ธ เกริกไกร ไร้พรมแดน ธ คือ พ่อ ของปวงชน คนทั้งชาติ ธ คือ ปราชญ์ ของแผ่นดิน ทั่วถิ่นแคว้น ธ คือ ศูนย์ รวมใจ ไทยแนบแน่น ราษฎร์ทั่วแดน ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ..................... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ร้อยกรอง ในนามเหล่าพสกนิกรชาวไทยในติมอร์ฯ และกระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

Royal Thai Embassy

Avenida de Portugal, Motael,
Dili, Timor-Leste.

Tel. (670) 3310609
Fax. (670) 3322179
Email. thaidli@mfa.go.th

  • Thaiembassies and Consulates