สถานเอกอัครราชทูตฯ

เวลาทำการและวันหยุดราชการ

วันและเวลาทำการ : วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 13.00 น. และ 14.00 - 17.00 น.             
 

วันหยุดราชการประจำปี 2563 (สถานะ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563)

No.

Month

Date

Day

Holidays

Note

1

January

1

Wednesday

New Year’s Day

TH

2

February

9

Sunday

Makha Bucha Day

TH

3

March

26

Thursday

Independence and National Day

BD

4

April

13

Monday

Songkran Day

TH

5

14

Tuesday

Songkran Day/ Bengali New Year’s Day

TH/

BD

6

May

 

4

Monday

Coronation Day

TH

7

21

Thursday

Shab-e-Qadr*

BD

8

24

Sunday

Eid-ul-Fitr*

BD

9

25

Monday

Eid-ul-Fitr*

BD

10

26

Tuesday

Eid-ul-Fitr*

BD

11

June

3

Wednesday

H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday Anniversay

TH

12

July

28

Tuesday

H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday Anniversary

TH

13

August

 

2

Sunday

Eid-ul-Azha*

BD

14

12

Wednesday

H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday Anniversary

TH

15

30

Sunday

Ashura*

BD

16

October

13

Tuesday

H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day

TH

17

December

 

6

 

 

Sunday

 

 

Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday Anniversary/ Thai National Day

TH

18

10

Thursday

Constitution Day

TH

19

16

Wednesday

Victory Day

BD

20

31

Thursday

New Year’s Eve

TH


หมายเหตุ                     : BD – วันหยุดราชการบังกลาเทศ
                                       TH – วันหยุดราชการไทย
                                      * สามารถเปลี่ยนแปลงวันตามปฏิทินจันทรคติ