ประกาศ : สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ที่บังกลาเทศ ข่าวสาร

ประกาศ : สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ที่บังกลาเทศ

สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ที่บังกลาเทศ : ปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในบังกลาเทศ
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนว่า ผู้อำนวยการสถาบันระบาดวิทยา การควบคุมโรคและการวิจัยบังกลาเทศแถลงว่า ขอให้ชาวบังกลาเทศหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็น เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มาในหลายประเทศนอกเหนือจากจีน ปัจจุบัน มีชาวบังกลาเทศจำนวน 5 คน ติดเชื้อ COVID-19 ในสิงคโปร์และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานว่ามีชาวบังกลาเทศในบังกลาเทศติดเชื้อดังกล่าว
ปัจจุบัน ทางการบังกลาเทศประกาศใช้มาตรการสังเกตการณ์ผู้โดยสารขาเข้าโดยให้เดินผ่านเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายที่ท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรือทั่วประเทศ โดยผู้โดยสารเดินผ่านเครื่องสแกน แล้วจึงส่งแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดด้านสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ และอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีจำเป็น
ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในบังกลาเทศ ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องชาวไทยดูแลสุขอนามัย และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากสื่อต่าง ๆ ของบังกลาเทศและเฟสบุ๊คสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงติดตามแนวทางการปฏิบัติตนและสถานะ COVID-19 ของไทยได้ที่เว็บไซด์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/ วิธีการป้องกัน COVID-19 ทำร่างกายให้แข็งแรง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปิดปากเวลาไอจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้มีอาการ
ด้วยความห่วงใยพี่น้องทุกท่าน
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ ธากา
26 กุมภาพันธ์ 2563