ประกาศ : การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ โดยวิธีการขายทอดตลาด ข่าวสาร

ประกาศ : การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ โดยวิธีการขายทอดตลาด