ประกาศ : ขอเชิญชาวไทยในบังกลาเทศเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข่าวสาร

ประกาศ : ขอเชิญชาวไทยในบังกลาเทศเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญชาวไทยในบังกลาเทศเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอความร่วมมือท่านที่จะเข้าร่วมงานโปรดลงทะเบียนที่ https://forms.gle/U4izKhbW2G9BW3KT8