ประกาศ : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข่าวสาร

ประกาศ : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยในบังกลาเทศเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยขอความร่วมมือลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ https://forms.gle/pZdNvdmZ3VYiDyhv7