ประกาศ : การปรับค่าธรรมเนียมกงสุล ข่าวสาร

ประกาศ : การปรับค่าธรรมเนียมกงสุล

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำการปรับค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการกงสุลให้สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินตากาในปัจจุบัน และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป