ประกาศ : พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าวสาร

ประกาศ : พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยในบังกลาเทศเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ
โดยขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วม https://forms.gle/LQ5VvFRdSsy6BXwC7