ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับอธิบดีกรมการแพทย์ทหารบังกลาเทศ  ข่าวสาร

ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับอธิบดีกรมการแพทย์ทหารบังกลาเทศ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับ Major General Md. Fashiur Rahman อธิบดีกรมการแพทย์ทหารบังกลาเทศ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างไทยกับบังกลาเทศ ซึ่งฝ่ายบังกลาเทศให้ความสนใจและยินดีที่จะร่วมดำเนินโครงการกับสถานเอกอัครราชทูตฯในการนำคณะแพทย์จากไทยมาตรวจรักษาผู้ป่วยในบังกลาเทศในสาขา ตา หู คอ จมูก ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์เพื่อให้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบังกลาเทศในด้านสาธารณสุข