ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าวสาร

ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พนักงานบริษัทไทย และคนไทยในบังกลาเทศ รวม 20 คน ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา” ตลอดจนลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสดังกล่าว