ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด : การจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติให้แก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 ข่าวสาร

ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด : การจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติให้แก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีให้แก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จอห์น ดี. คลีเมนส์ ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์วิจัย icddr,b ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาการสาธารณสุข

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จอห์น และชื่นชมการทำงานและผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ จอห์น ร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน ส่งผลให้องค์การอนามัยโลก (WHO) เปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้วัคซีนรักษาอหิวาตกโรคจากวัคซีนชนิดฉีดเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคและรักษาชีวิตของประชากรหลายล้านคนทั่วโลก

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็นองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535