ทำเนียบข้าราชการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
10 Rue Leon G. DamasAngle F., Fann Residence,B.P. 3721. Dakar
Office Hours : Monday - Friday 8.30 - 12.00 and 13.30 - 16.30 hrs.
Visa Hours :

8.30 - 12.00 hrs. and 13.30 - 16.30 hrs.

Tel : (221) 33 869-3290
Fax : (221) 33 824-8458, 825-6360
Email :

thaidkr@orange.sn

Website : http://www.thaiembassy.org/dakar
 • Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

  นาย อรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ
  MR. AROON JIVASAKAPIMAS
 • Minister Counsellor

  นาง วิภาวรรณ เบนนิแมน
  MRS. VIPHAWAN BENNIMAN
 • Counsellor

  นางสาว ลักษณาวดี แก้วกระมล
  MISS. LAKSANAVADEE KAEWKRAMOL
 • Second Secretary

  นางสาว ศศิญาดา เนาวนนท์
  MISS. SASIYADA NAOWANONDHA
 • Second Secretary

  นาง อัจฉรา จงจิตต์พิสมัย
  MRS. ATCHARA JONGJITPITSAMAI