กิจกรรม - โครงการ : โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการด้านสาธารณสุขในเซเนกัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการด้านสาธารณสุขในเซเนกัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการด้านสาธารณสุขในเซเนกัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับ รพ. Centre Hospitalier National Universitaire de Fann และเทศบาลเขต Médina กรุงดาการ์ ดำเนินโครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการด้านสาธารณสุขในเซเนกัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ รร. อนุบาล Mame Dabakh นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ Issa Cheikh NDIAYE นายแพทย์ Cire NDIAYE และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหู คอ จมูก โรคเด็ก โรคผู้สูงอายุ โรคเฉพาะสำหรับสตรีและโรคทั่วไปลงพื้นที่ให้บริการสาธารณสุขแก่ชาวเซเนกัลในเขต Médina ซึ่งเป็นเขตชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางกรุงดาการ์ โดยผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป มีรายได้น้อย มีเด็กเร่ร่อนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับบริการฯ ต่างแสดงความชื่นชมและขอบคุณประเทศไทยที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีพสำหรับผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2548  สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนโครงการแพทย์เคลื่อนที่ฯ ในเซเนกัลอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ รพ. ชั้นนำของเซเนกัลนำหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประชาชน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างไทยกับเซเนกัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทูตภาคประชาชน 

*********************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์