กิจกรรม - โครงการ : งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2557 ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2557

                                           งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 17.30 – 18.00 น. โดยนายอโนทัย หอมจิตร อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการ สอท.
คนไทยที่พำนักในเซเนกัลและครอบครัว ประมาณ 20 คน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา รวมทั้งได้เชิญให้คนไทย
ทุกคนลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม

จากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการจัดขึ้นระหว่างเวลา 19.00-21.00 น.
นาย  Diène Farba SARR รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฟื้นฟูเมือง ที่อยู่อาศัยและการดำรงชีพ เข้าร่วมในฐานะผู้แทนเกียรติยศ
จากรัฐบาลเซเนกัล คณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยราชการ องค์การระหว่างประเทศประจำเซเนกัล รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ
ชาวเซเนกัลและชาวต่างชาติร่วมงานประมาณ 200 คน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
สารคดีเกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนการจัดเตรียมอาหารไทยซึ่งแขก ผู้มาร่วมงานต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

                                                              *****************