กิจกรรม - โครงการ : กีฬา ASEAN Sports Day ในกรุงดาการ์ ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : กีฬา ASEAN Sports Day ในกรุงดาการ์

                                                             ASEAN Sports Day ในกรุงดาการ์

เมื่อวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน
ในเซเนกัล ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จัดการแข่งขันกีฬาอาเซียน (
ASEAN Sports Day) ประจำปี 2557 ในกรุงดาการ์
โดยมีสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำกรุงกาดาการ์ เป็นเจ้าภาพ

นายอโนทัย หอมจิตร อุปทูตฯ นำทีมนักกีฬาของไทยซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและชุมชนไทยฝึกซ้อมและเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ อาทิ โบว์ลิ่ง ฟุตซอล ปิงปอง และเกมส์เชื่อมความสัมพันธ์สำหรับเด็กและสมาชิกในครอบครัว
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเซเนกัล กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
และประชาชนอาเซียนที่อาศัยอยู่ในเซเนกัล รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่ชาวเซเนกัล
อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดระหว่างสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารไทยเข้าร่วมซึ่งได้รับความชื่นชอบจากชุมชนประเทศสมาชิกอาเซียน
และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวเซเนกัลเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ในปี 2558 ประเทศไทยโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียน เพื่อต้อนรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป

 

                                                            **************

                                                                                                                   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
                                                                                                                                                ธันวาคม 2557