กิจกรรม - โครงการ : งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยในกรุงดาการ์ ครั้งที่ 2 ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยในกรุงดาการ์ ครั้งที่ 2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยในกรุงดาการ์ ครั้งที่ 2

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับโรงแรม Radisson Blu กรุงดาการ์ จัดงานเทศกาลอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยในกรุงดาการ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 โดยเชิญคณะพ่อครัวไทย พร้อมด้วยช่างแกะสลักผลไม้และนักดนตรีจากประเทศไทยเดินทางไปเซเนกัลเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

            การจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยที่กรุงดาการ์ ครั้งที่ 2 เป็นการต่อยอดความสนใจอาหารไทยและประเทศไทยในหมู่ชาวเซเนกัลที่เกิดขึ้นจากการจัดงานดังกล่าวครั้งแรกเมื่อปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้จักประเทศไทยในหมู่ประชาชนชาวเซเนกัล กระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชน โดยใช้อาหารและวัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องมือ นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสสำหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยให้เป็นที่รู้จักมาขึ้นในเซเนกัล

            เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยฯ บริเวณสวนของโรงแรม Radisson Blu โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ประกอบด้วย คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศประจำเซเนกัล ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเซเนกัล ภายในงานเลี้ยงรับรองฯ มีการแสดงดนตรีไทย การบริการอาหารและน้ำผลไม้ไทย การสาธิตการแกะสลักผลไม้ไทยและการตำส้มตำโดยคณะพ่อครัวไทย รวมทั้ง มีการจัดแสดงสินค้าอาหารกระป๋องและน้ำนมถั่วเหลืองที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท กรีนสปอต จำกัด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้ จัดพิธีมอบเงินรางวัลจำนวน 500,000 ฟรังก์เซฟา แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบโลโก้ความสัมพันธ์ไทย – เซเนกัล ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเซเนกัลให้เกียรติเป็นผู้แทนฝ่ายเซเนกัลร่วมมอบรางวัลด้วย

            ในช่วงเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2557 มีการบริการบุฟเฟต์อาหารไทยที่ภัตตาคาร L’Avenue Restaurant โรงแรม Radisson Blu กรุงดาการ์ ประกอบด้วยรายการอาหารยอดนิยมของไทย เช่น แกงมัสมั่น ต้มยำกุ้ง ต้มข่าไก่ ยำทะเล ไก่สะเต๊ะ ผัดไทย เป็นต้น รวมทั้งการสาธิตการตำส้มตำและการทำขนมไทย อาทิ ขนมถั่วแปบ สาคูไส้ไก่ บัวลอย เป็นต้น ตลอดจนการแสดงดนตรีไทย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก มีผู้มารับประทานอาหารไทยตลอดงานเทศกาล ประมาณ 400 คน โดยต่างแสดงชื่นชมและประทับใจอาหารและการแสดงทางวัฒนธรรมของไทย

*********************