กิจกรรม - โครงการ : งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555 ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555

 

              เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา ณ โรงแรม Terrou-Bi โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมทั้งชาวไทยในเซเนกัลและครอบครัว ประมาณ 30 คน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาร่วมกัน รวมทั้งลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร

              ในวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสดังกล่าว โดยมีผู้มาร่วมงานประมาณ 400 คน ประกอบด้วย นาย Omar Gueye รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการน้ำและสุขาภิบาล ซึ่งเป็นผู้แทนเกียรติยศจากรัฐบาลเซเนกัล คณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำเซเนกัล ตลอดจนผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเซเนกัล นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งฉายวีดีทัศน์สารคดีเทิดพระเกียรติฯ และสารคดีเกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนมีการเปิดเพลงพระราชนิพนธ์ ภายในงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งแขกผู้มาร่วมงานต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

*********************