กิจกรรม - โครงการ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เยี่ยมชมโรงงานผลิตขาเทียม กรุงดาการ์ ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เยี่ยมชมโรงงานผลิตขาเทียม กรุงดาการ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เยี่ยมชมศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและโรงงานผลิตขาเทียม ณ โรงพยาบาลทหารวากัม กรุงดาการ์

            เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เยี่ยมชมศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและโรงงานผลิตขาเทียม ที่โรงพยาบาลทหารวากัม กรุงดาการ์ ซึ่งไทยได้ให้การสนับสนุน นับตั้งแต่การก่อตั้งและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2555 เป็นต้นมา

            ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารวากัม รวมทั้งประธานและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อทหารทุพพลภาพและพิการเซเนกัล ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ผลิตขาเทียมรอบที่ 2 จากประเทศไทย รวมทั้งแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้การผลิตขาเทียมในเซเนกัลพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมการสาธิตการผลิตขาเทียมโดยช่างผู้พิการชาวเซเนกัล

            โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตขาเทียมฯ เป็นข้อริเริ่มภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สอท. ณ กรุงดาการ์ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิเพื่อทหารทุพพลภาพและพิการเซเนกัล เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซเนกัลเมื่อปี 2553 โดยไทยให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตขาเทียม เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งการฝึกอบรมช่างทำขาเทียม นอกจากนั้น ในปี 2555 สอท. ณ กรุงดาการ์ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงงานผลิตขาเทียม  ได้แก่ การติดตั้งเครื่องระบายอากาศและการเพิ่มสมรรถภาพของพัดลมระบายอากาศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบอันเกิดจากความร้อนและกลิ่นพลาสติกในกระบวนการผลิต รวมทั้งการเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารโรงงานผลิตขาเทียมให้แน่นหนายิ่งขึ้น

            เซเนกัลเป็นประเทศแรกในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาเทียมจากไทย ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2555 จนถึงปัจจุบัน โรงงานผลิตขาเทียมแห่งนี้ได้ผลิตขาเทียมแล้วกว่า 130 ขา และมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการชาวเซเนกัลอย่างเป็นรูปธรรม

----------------------------------------------------