ประกาศ - ประชาสัมพันธ์ : ฟ้าทอฝัน - แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ ข่าว-ประกาศ

ประกาศ - ประชาสัมพันธ์ : ฟ้าทอฝัน - แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ

ภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง ฟ้าทอฝัน ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำขึ้น สามารถติดตามชมภาพยนตร์ โดยคลิกที่ตอนต่าง ๆ ดังนี้