ประกาศ - ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ - หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต ข่าว-ประกาศ

ประกาศ - ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ - หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

ขอแจ้งหมายเลข Hotline พร้อมชื่อผู้ประสานงานเพื่อให้บริการงานด้านกงสุล/
การช่วยเหลือคนไทยในสาธารณรัฐเซเนกัล และประเทศในเขตอาณา
ทั้ง 11 ประเทศ ได้แก่
1. บูร์กินาฟาโซ  
2. กาบูเวร์ดี  
3. โกตดิวัวร์ 

4. กาบอง  
5. แกมเบีย  
6. กินี  
7. กินีบิสเซา  

8. ไลบีเรีย  
9. มาลี
10. เซียร์ราลีโอน
11. โตโก  

ดังนี้

ผู้ประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์  

วันคู่

นายอโนทัย  หอมจิตร      (อทป./ กงสุล)

+221 77 742 6121  (มือถือ)

นายจิรศักก์  วีรอาภาชัย   (เลขานุการโท)

+221 78 186 3038  (มือถือ)

วันคี่

นายพฤกษ  พูลทวีสุข       (เลขานุการเอก)

+221 77 141 6394  (มือถือ)

นางพิชญา หวานสนิท      (เลขานุการโท)

+221 77 209 9493  (มือถือ)

 

                                                          ******************