ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มอบความช่วยเหลือแก่ มหาวิทยาลัยในเซเนกัล เพื่อรับมือกับสถานการณ์ Covid-19  ข่าว-ประกาศ

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มอบความช่วยเหลือแก่ มหาวิทยาลัยในเซเนกัล เพื่อรับมือกับสถานการณ์ Covid-19

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และข้าวไทย ให้แก่มหาวิทยาลัย Cheikh Anta Diop กรุงดาการ์ เพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในช่วงที่มหาวิทยาลัยฯ จะเริ่มเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ศกนี้เป็นต้นไป โดยมีนาย Abdoulaye SOW ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ รับมอบจากนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ อนึ่ง Cheikh Anta Diop เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเซเนกัล มีนักศึกษาจำนวนประมาณ 90,000 คน รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติจาก 39 ประเทศ ทั้งนี้ การมอบความช่วยเหลือแก่มหาวิทยาลัย Cheik Anta Diop ในครั้งนี้นับเป็นสัญญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เซเนกัล ที่ครบรอบ 40 ปีใน ปี 2563 นี้