ข่าวเด่น : รัฐมนตรีสาธารณสุขฯ เซเนกัลรับมอบข้าวและหน้ากากอนามัยจาก สอท. ณ กรุงดาการ์ ข่าว-ประกาศ

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีสาธารณสุขฯ เซเนกัลรับมอบข้าวและหน้ากากอนามัยจาก สอท. ณ กรุงดาการ์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ โดยความร่วมมือกับบริษัท C.P. Intertrade Co. Ltd. ผู้ผลิตข้าวตราฉัตร ได้มอบข้าวไทยตราฉัตรจำนวน 7.5 ตัน และหน้ากากอนามัยจำนวน 1,500 ชิ้น ให้แก่รัฐบาลเซเนกัล โดยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่นาย Abdoulaye Diouf SARR รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกิจการสังคม เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเซเนกัลที่ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ การมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์อันดีและแสดงออกถึงไมตรีจิตรระหว่างไทยและเซเนกัล โดยเฉพาะในปี 2563 นี้ ซึ่งครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เซเนกัล