ข่าวเด่น : ประกาศขยายเวลาห้ามอากาศ​ยานบินเข้าสู่​ประเทศไทย​เป็น​การชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ข่าว-ประกาศ

ข่าวเด่น : ประกาศขยายเวลาห้ามอากาศ​ยานบินเข้าสู่​ประเทศไทย​เป็น​การชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563