ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาและ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่โบสถ์ Abbey de Keur Moussa ข่าว-ประกาศ

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาและ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่โบสถ์ Abbey de Keur Moussa

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่โบสถ์ Abbaye de Keur Moussa โดยได้มอบข้าวไทย จำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้แก่ Père Abbé Olivier-Marie Sarr เจ้าอาวาสโบสถ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบาทหลวงที่มีจำนวนกว่า 40 รูป รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโบสถ์ และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ซึ่งกำลังประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งในปีนี้ ครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เซเนกัล จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ดีและเป็นการแสดงออกถึงไมตรีจิตรอันดีระหว่างไทยและเซเนกัล  

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และโบสถ์ Abbaye de Keur Moussa ได้มีความสัมพันธ์มายาวนานจากการดำเนินโครงการโรงอบแห้งพลังแสดงอาทิตย์  เมื่อปี 2559