ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าว-ประกาศ

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยนายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในเซเนกัล เดินทางไปมอบข้าวไทย อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ยากไร้ในกรุงดาการ์ ได้แก่ โรงเรียน L’Ecole Joseph Gomis และโรงเรียน L’Ecole Liberté 6A