ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าว-ประกาศ

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดพิธีสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี ได้นำข้าราชการ ครอบครัว และชุมชนไทยในเซเนกัล สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล