• การระงับการขอรับการตรวจลงตรา VOA และการระงับสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 30 กันยายน 2563

ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเศรษฐกิจ 

ดูทั้งหมด10 Rue Leon G. Damas Angle F.,
Fann Residence, B.P. 3721. Dakar
Tel. +221 33 869-3290
Fax. +221 33 824-8458

Email: thaidkr@orange.sn 

เวลาทำการ
สถานเอกอัครราชทูต:
จันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.30 - 13.00 น.
       14.00 - 17.00 น.

ฝ่ายกงสุล/วีซ่า:
จันทร์ - ศุกร์
              เวลา 09.00 - 11.00 น.                                   14.30 - 15.30 น.                                                

 

                                       

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้ 

ดูทั้งหมด
  • Call Center กรมการกงสุล
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • EXIM Thailand
  • ลิงค์สถานทูตและสถานกงสุล